Psykolog-PraksisSand-Play – the silent workshop
Jeg har arbejdet med sandplay i en årrække som et supplement til andre former for terapi med børn og unge samt voksne.


Hvad er Sand-Play:
Sandplay er en terapeutisk metode udviklet i 1950érne af analytiker Dora Karff. Hun skabte på baggrund af C.G. Jungs teorier - om de ubevidste kreative kræfter i menneskets psyke - den form for sandplay vi kender og bruger i dag, og som især benyttes i England og USA.
Rent konkret foregår processen i et rum med 2 mindre sandkasser på ben (en til både tørt og vådt sand – det våde sand giver mulighed for at arbejde mere plastisk).
I rummet er en række hylder med mange forskellige små figurer, således det er muligt at finde personificerede udtryk for alle slags følelser. Man vælger de figurer, som instinktivt ”taler” til én og langsomt udarbejdes et billede. Opstillingen følger ingen faste regler. Klienten arrangerer billedet som han/hun vil, og terapeuten sidder i passende afstand, iagttager og noterer den fremadskridende proces.Hold musen over billedet for at forstørre det.


Sandplay – et terapeutisk rum:
Sandplay er et virksomt psykoterapeutisk redskab som giver mulighed for at arbejde med ordløse blokerede og komplekse vanskeligheder. Det særlige ved at arbejde terapeutisk med sand, vand og figurer er, at der skabes et meget trygt felt, hvori det bevidste og det ubevidste mødes. Klient og terapeut er sammen i processen om det fælles tredje, nemlig historien som udfoldes i sandet.

Der tages udgangspunkt i, at menneskets psyke grundlæggende er et selvregulerende og selvreparerende system, som under de rette omstændigheder, vil søge mod størst mulig heling gennem symbolisering og kreativitet.Hold musen over billedet for at forstørre det.


Når der er problemer med børn kan det skyldes relationsproblematikker i familien, og det kan være frugtbart at tage udgangspunkt i hele familien, men nogle børn/unge har udviklingsmæssige traumer og tabs-oplevelser, som ikke umiddelbart kan bearbejdes ud fra en familieproblematik.
Jeg har erfaring med at Sandplay har vist sig effektivt ved oplevelser man har svært ved at sætte ord på bl.a.:
Tab
Omsorgssvigt/Dårlig trivsel
Vrede
Sorg
Afasi
Dysleksi/Ordblindhed
Seksuelle overgreb
SkilsmisseAdelgade 2, 2. sal Tlf.+45 9812 8889 E-mail:info@mroune.dk
DK-9000 Aalborg Mobil+45 2444 8977 www.mroune.dk